V50

EZ 0721

Marka: VOLVO

Model: V50

Typ: V50

Zastosowanie: przód

Informacje: (-) koła17"

Typ/Silnik: 1.6i,1.6D,1.8i,2.0D,2.4i,2.5i T5,2.5i T5 AWD,

Lata produkcji: 03/12-

 

EZ 0726

Marka: VOLVO

Model: V50

Typ: V50

Zastosowanie: przód

Informacje: MW

Typ/Silnik: T5 AWD

Lata produkcji: 04/04-

 

EZ 0722

Marka: VOLVO

Model: V50

Typ: V50

Zastosowanie: tył

Informacje: do 2554

Typ/Silnik: 1.6i,1.6D,1.8i,2.0D,2.4i,2.5i T5,2.5i T5

Lata produkcji: 04/04-

 

EZ 0726

Marka: VOLVO

Model: V50

Typ: V50

Zastosowanie: przód

Informacje: koła 17"

Typ/Silnik: 1.6, 1.6D, 1.8, 2.0, 2.0D, 2.4i, 2.4D5, 2.5T5

Lata produkcji: 04/01-

 

EZ 0726

Marka: VOLVO

Model: V50

Typ: V50

Zastosowanie: przód

Informacje: MW

Typ/Silnik: T5 AWD

Lata produkcji: 07/03-

 

EZ 0727

Marka: VOLVO

Model: V50

Typ: V50

Zastosowanie: tył

Informacje: od2554

Typ/Silnik: 1.6i, 1.6D, 1.8Ii, 2.0D, 2.4i, 2.5i T5

Lata produkcji: 04/04-